Nice to know

Velkommen


“Vi tilstræber at alle studerende ved VID Medie har et godt uddannelsesmiljø med optimale muligheder for læring. På denne side, kan du orientere dig om de muligheder, du som studerende har for at gennemføre et godt forløb hos os.”

Uddannelserne på VID Medie


Uanset om du går på 3D College eller ej, tager du en uddannelse på Vid Medie, der er en del af Viden Djurs. Vi har to uddannelser: Web Integrator og digital media. Begge uddannelser er erhvervsuddannelser.

Web Integrator tager 1 og 9 måneder og består af et grundforløb og et hovedforløb. På web Integrator skal man ikke have læreplads for at komme på hovedforløbet.

Digital media består af et grundforløb på 20 uger og et hovedforløb på 3 år. For at komme på hovedforløbet skal du have en læreplads. På hovedforløbet er der to specialer: Multimedie animator og multimedie Integrator.

WEBit Aarhus er vores afdeling i Aarhus. Her kan man tage hovedforløbet på Webintegrator. Derudover varetages skoleundervisningen på MultimedieIntegrator også her.

Vejledning og støtte


Studievejledning

Studievejlederens primære opgave er at hjælpe de studerende til at gennemføre deres uddannelse. Det sker i tæt samarbejde med kontaktlærer og mentor. Derudover håndterer studievejlederen bl.a. ind- og udmelder, og afholder fraværssamtaler. Hvis du har problemer eller udfordringer i forhold til din uddannelse eller fx overvejer at stoppe skal du kontakte studievejlederen. Det er også studievejlederen der kan hjælpe dig, hvis du skal have merit for et fag. Ellers er du altid velkommen til at komme forbistudevejlederkontoret til en snak.

Speciel Pædagogisk støtte

SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse. Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få særlige former for støtte. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov. Kontakt SPS vejlederen, hvis du vil høre om dine muligheder for at få SPS SPS-Vejlederen har tavshedspligt.

SPS-Vejleder Jan Høgh

E-mail: jan@videndjurs.dk

Tlf.: 26 29 41 46

Studievejleder Anne Sindal

E-mail: ansi@videndjurs.dk

Tlf.: 24 22 97 51


LÆS MERE OM

SPS: spsu.dk/Ungdomsdannelser

Hjælp til selvhjælp: sundung.dk

KONTAKTLÆREREN

Hvert hold har tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren spiller en vigtig rolle i forbindelse med trivsel og fastholdelse af elever, og holder løbende fokus på dig, og laver evalueringer og bedømmelser for at sikre dit udbytte af undervisningen. Du er altid velkommen til at tage fat i din kontaktlærer, hvis du har brug for det. For bedre at kunne støtte dig i din faglige og personlige udvikling, holder din kontaktlærer flere individuelle uddannelsessamtaler med dig under uddannelsesforløbet. Samtalerne finder sted ca. 1-2 gange i semesteret og indgår i skemaplanlægningen. Typisk september, november, marts og maj. Fag -og timelærere afrapporterer løbende til kontaktlæreren, om den enkelte studerendes faglighed og trivsel, og kontaktlæreren tager hånd om eventuelle problemerne Kontaktlæreren inddrager studievejleder og mentor når det skønnes nødvendigt.

SU OG UNGDOMSKORT

Du har ret til SU kvartalet efter du er fyldt 18 år. Hvis du har spørgsmål, eller blot skal have generel hjælp omkring din SU eller Ungdomskort, kan du kontakte SU-vejleder Bente Lund-Laursen

SU-vejleder Bente Lund-Laursen

E-mail: bll@videndjurs.dk

Tlf.: 87 58 04 50

KONTAKTLÆREREN

Ungdomskonsulenterne

I Norddjurs Kommune er der ansat ungdomskonsulenter. Ungdomskonsulenterne kan hjælpe dig hvis du fx:
• Har det svært i skolen eller derhjemme
• Gerne vil finde en fritidsaktivitet • Har brug for en til at tage med dig på kommunen
• Har lavet noget kriminelt og fx har brug for en til at tage med dig på politistationen
• Tager stoffer eller drikker meget og gerne vil holde op

Sundung.dk
På sundung.dk kan du finde kontaktoplysninger, links og gode råd i forhold til bl.a mental sundhed.

Åben rådgivning
Norddjurs Kommune har et ungeteam der har åben rådgivning for unge mellem 16 og 25 år. De kan vejlede og hjælpe ift. økonomi, job, uddannelse samt sociale/psykiske problemer. Åben rådgivning er hver torsdag fra 14.30 – 16.20 på rådhuset i Grenå. Du skal ikke bestille tid til åben rådgivning.


Rusmiddelcenteret

• Du har ret til at starte i et behandlingstilbud senest 14 dage efter du har bedt om at komme i behandling
• Du har mulighed for at vælge at få behandling i en anden kommune.
• Du har ret til gratis, ambulant behandling
• Rusmiddelcenteret kan kontaktes på 89 59 42 50

AKUTHJÆLP


LÆGEVAGTEN: 70 11 31 31 (Ring inden du tager på skadestuen)
LIVSLINJEN: 20 20 12 01
PSYKIATRISK RÅDGIVNING: 78 47 04 70
GALLO KRISERÅDGIVNING: 86 18 86 98 - kriseraadgivning.dk
(tilbyder bla. gratis samtaleforløb)